Сул орон тоо

Албан тушаал Цалингийн шатлал Тоо Тавигдах шаардлага

1

Тогооч

ТҮ-2

1

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажиллахыг сайн дураар хүссэн, 18 насанд хүрсэн Монгол Улсын иргэн.

-Ял шийтгэл эдэлж байгаагүй.

-Ахлагчийн бүрэлдэхүүнд 35 хүртэлх настай байх.

-Бие бялдрын зөв хөгжилтэй, 170см-ээс доошгүй өндөртэй.

-Шивээсгүй байх.

– Дээд боловсролтой.

– Эмчлэх лицензний хугацаа хүчин төгөлдөр байх.

2

Эдийн засагч ТТ-10 1

3

Сувилагч ТТ-7 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button