УДИРДАХ АЛБА ХААГЧИД

421 ДҮГЭЭР НЭЭЛТТЭЙ ХОРИХ АНГИЙН ДАРГА

Овог, нэр: Б.Тамир

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, Магистр

  

ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТ, ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ ЭРХЭЛСЭН ДЭД ДАРГА

Овог, нэр: Д.Баатарчулуун

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хошууч 

Боловсролын байдал: Дээд, Магистр