Удидах алба хаагчид

Ангийн дарга

Цол: Хурандаа

Овог нэр: Г.Тамир

Мэргэжил: Эрх зүйч

Боловсролын байдал: Дээд, хууль зүйн ухааны магистр

Харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга

Цол: Хошууч

Овог, нэр: Г.Эрдэнэбаатар

Мэргэжил: Эрх зүйч

Боловсролын байдал: Дээд, хууль зүйн ухааны магистр

Back to top button