Сул орон тооны зар

Албан тушаалЦалингийн шатлалТооТавигдах шаардлага
1ТогоочТҮ-21Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажиллахыг сайн дураар хүссэн, 18 насанд хүрсэн Монгол Улсын иргэн.
-Ял шийтгэл эдэлж байгаагүй.
-55 хүртэлх настай байх.
  2    Эдийн засагч   ТТ-10  1Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажиллахыг сайн дураар хүссэн, 18 насанд хүрсэн Монгол Улсын иргэн.
-Ял шийтгэл эдэлж байгаагүй.
-35 хүртэлх настай байх.
-Бие бялдрын зөв хөгжилтэй, 170см-ээс доошгүй өндөртэй. -Шивээсгүй байх.
– Дээд боловсролтой.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button