Home / Удирдлагууд

Удирдлагууд

Албан тушаал: Ангийн дарга

Овог нэр: Ганболдын Тамир

Цол: хурандаа

Боловсрол, мэргэжил: Дээд, эрх зүйч, Хууль зүйн ухааны магистр

Албан тушаал: Харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга

Овог нэр: Гантөмөр Эрдэнэбаатар

цол: Хошууч

Боловсрол, мэргэжил: Дээд, эрх зүйч

Scroll To Top